Zoznam prihlásených účastníkov:

1 Ondrášková Adriena (Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK)Dátum registrácie:
2012-06-25
2 Vitaliy Antal (Ústav experimentálnej fyziky, SAV Košice)Dátum registrácie:
2012-08-23
3 Stanislav Antalic (Univerzita Komenského v Bratislave)Dátum registrácie:
2012-06-28
4 Marek Antoňák (Ústav experimentálnej fyziky - SAV)Dátum registrácie:
2012-06-29
5 Mikhail Avdeev (Joint Institute for Nuclear Research)Dátum registrácie:
2012-07-22
6 Michal Belička (Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava)Dátum registrácie:
2012-06-19
7 j Bohacxik (FU SAV)Dátum registrácie:
2012-08-16
8 Martin Botko (Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika)Dátum registrácie:
2012-06-25
9 Gabriela Castillo (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenskeho)Dátum registrácie:
2012-07-13
10 Július CIRÁK (Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU v Bratislave)Dátum registrácie:
2012-07-20
11 Július CIRÁK (Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU v Bratislave)Dátum registrácie:
2012-07-20
12 Mária Csatáryová (Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove)Dátum registrácie:
2012-06-29
13 Hana Čenčariková (Ústav experimentálnej fyziky SAV)Dátum registrácie:
2012-06-29
14 Ivan Čurlik (Oddelenie fyziky nízkych teplôt, ÚEF SAV)Dátum registrácie:
2012-07-30
15 Michal Dančo (Ústav experimentálnej fyziky SAV)Dátum registrácie:
2012-08-27
16 Anna Danihelová (Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky)Dátum registrácie:
2012-07-06
17 Jozef Dinda (Základná škola Palešovo námestie)Dátum registrácie:
2012-06-29
18 Michal Fabian (Gymnázium sv. Tomáša Akvinského)Dátum registrácie:
2012-07-23
19 Pavol Farkašovský (Ústav experimentálnej fyziky SAV)Dátum registrácie:
2012-06-29
20 Marián Fecko (KTFDF FMFI UK Bratislava)Dátum registrácie:
2012-07-23
21 Ondrej Fečo (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)Dátum registrácie:
2012-07-03
22 Štefan Gmuca (Fyzikálny ústav SAV)Dátum registrácie:
2012-08-17
23 Katarína Gmucová (Fyzikálny ústav SAV)Dátum registrácie:
2012-06-29
24 Michal Habera (Gymnázium sv. Tomáša Akvinského)Dátum registrácie:
2012-06-30
25 Anežka Hashim (UEF SAV)Dátum registrácie:
2012-07-31
26 Viera Haverlíková (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave)Dátum registrácie:
2012-07-13
27 Jana Horváthová (KTFDF, FMFI UK )Dátum registrácie:
2012-07-13
28 Túnyi Igor (Geofyzikálny ústav SAV)Dátum registrácie:
2012-07-31
29 Sergej Iľkovič (KFMT FHPV PU v Prešove)Dátum registrácie:
2012-08-10
30 ŠOLTÉS Jaroslav (Katedra F,MaT)Dátum registrácie:
2012-07-03
31 Janka Karlovska (Katedra fyz. chemie lieciv Farmaceuticka fakujta UK)Dátum registrácie:
2012-08-16
32 Ivana Karpišová (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky)Dátum registrácie:
2012-07-12
33 Tomáš Kondela (Katedra fyzikálnej chémie liečiv)Dátum registrácie:
2012-06-21
34 Dalibor Krupa (FÚ SAV)Dátum registrácie:
2012-07-10
35 Karel Kudela (Ústav experimentálnej fyziky SAV )Dátum registrácie:
2012-08-03
36 Jozef Kúdelčík (Katedra fyziky, EF Žilinská univerzita v Žiline)Dátum registrácie:
2012-07-04
37 Róbert Kysel (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky)Dátum registrácie:
2012-06-26
38 Štefan Lányi (Fyzikálny ústav SAV)Dátum registrácie:
2012-08-08
39 Vladimír Lisý (Technická univerzita v Košiciach)Dátum registrácie:
2012-06-29
40 Peter Markos (FEI STU)Dátum registrácie:
2012-07-06
41 Marian Mihalik (UEF SAV Kosice)Dátum registrácie:
2012-06-27
42 Lukáš Mižišin (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta )Dátum registrácie:
2012-08-27
43 Matúš Molčan (Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach)Dátum registrácie:
2012-08-16
44 Ľubomír Mucha (Katedra fyziky FEI TU Košice)Dátum registrácie:
2012-06-30
45 Tatiana Murugova (Joint Institute for Nuclear Research)Dátum registrácie:
2012-06-20
46 Ľudmila Onderová (ÚFV PF UPJŠ)Dátum registrácie:
2012-06-27
47 Michal Pelach (Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Katedra biofyziky a jadrovej fyziky )Dátum registrácie:
2012-07-12
48 Kristian Petrík (Fyzikálny ústav, SAV)Dátum registrácie:
2012-06-29
49 Samuel Piovarči (Ústav experimentálnej fyziky, SAV Košice)Dátum registrácie:
2012-08-23
50 Monika Radušovská (Ústav experimentálnej fyziky, SAV Košice)Dátum registrácie:
2012-08-23
51 Michal Rajňák (ÚEF SAV)Dátum registrácie:
2012-08-16
52 Marián REIFFERS (Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská Univerzita)Dátum registrácie:
2012-06-10
53 Leonid Satrapinskyy (Univerzita Komenskeho, FMFI KEF)Dátum registrácie:
2012-06-29
54 Peter Siffalovic (Fyzikalny ustav SAV)Dátum registrácie:
2012-07-20
55 Marián Slivka (ÚEF SAV )Dátum registrácie:
2012-06-11
56 Pavol Sovák (UPJŠ Košice, Prírodovedecká fakulta)Dátum registrácie:
2012-08-06
57 Jaroslav Staníček (FMFI UK)Dátum registrácie:
2012-07-30
58 Vladimír Šebeň (Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove)Dátum registrácie:
2012-06-26
59 Sebastián Ševčík (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského)Dátum registrácie:
2012-06-26
60 Katarína Šterbáková (Katedra fyziky, matematiky a techniky)Dátum registrácie:
2012-06-24
61 Peter Švec (Fyzikalny ustav SAV)Dátum registrácie:
2012-07-23
62 Mária Šviková (Gymnázium sv. T. Akvinského)Dátum registrácie:
2012-06-29
63 Róbert Tarasenko (Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach)Dátum registrácie:
2012-06-04
64 Róbert Tarasenko (Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach)Dátum registrácie:
2012-06-04
65 Norbert Tarjányi (Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita)Dátum registrácie:
2012-06-27
66 Milan Timko (UEF SAV Kosice)Dátum registrácie:
2012-07-20
67 Vladimír Tkáč (Ústav fyzikálnych vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)Dátum registrácie:
2012-06-04
68 Stanislav Tokár (FMFI UK)Dátum registrácie:
2012-07-27
69 Jana Tóthová (Technická univerzita v Košiciach)Dátum registrácie:
2012-06-29
70 Beáta Trpišová (Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita)Dátum registrácie:
2012-06-11
71 Martin Truchly (Univerzita Komenskeho, FMFI KEF)Dátum registrácie:
2012-06-29
72 Valéria Verebová (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach)Dátum registrácie:
2012-07-13
73 Daniela Volochová (Ústav experimentálnej fyziky, SAV Košice)Dátum registrácie:
2012-08-23
74 Mariana Zapotoková (Ústav experimentálnej fyziky)Dátum registrácie:
2012-06-22
75 Katarína Zmorayová (Ústav experimentálnej fyziky, SAV Košice)Dátum registrácie:
2012-08-23